Płeć psychologiczna a płeć biologiczna

Płeć psychologiczna a płeć biologiczna

Płeć psychologiczna a płeć biologiczna

 

Można byłoby uważać, iż płeć jest jedna- biologiczna, rozpoznawana dzięki kodowi genetycznemu. Jednak stanowisko to zostało podważone między innymi przez Sandrę Ruth Lipsitz Bem, która w latach 60. wprowadziła termin ,,płci psychologicznej”. Ważną informacją jest to, że różnice między kobietami i mężczyznami są głównie na poziomie hormonalnym mózgu. Od hormonów zależy, czy u człowieka wykształci się mózg męski, czy żeński.

Od zawsze uważano, że jednostka może być albo męska, albo kobieca. Choć warto podkreślić, że rozpatrywano to na poziomie na ile kobieta jest kobieca, a na ile mężczyzna jest męski. Nikt (do czasu Bem) nie pomyślał o tym, że warto analizować to również, obserwując na ile kobieta jest męska, a na ile mężczyzna jest kobiecy. Po prostu kobiecość i męskość odbierano, jako dwa krańce jednego kontinuum. Dziś warto odrzucić założenie o dychotomii ról seksualnych i przyjąć założenie, że kobiecość i męskość stanowią dwa odrębne wymiary osobowości, czyli każdy człowiek może sprawdzić się na ile jest męski i na ile jest kobiecy. W ten sposób zwróci uwagę na kulturowo zdeterminowane wyobrażenie własnej osoby, jako kobietę i mężczyznę, nazywając to tożsamością płciową- nie tylko biologiczną, ale i psychiczną.

Pojęcie męskości i kobiecości zostało w obecnych czasach zasadniczo zachwiane. Żyjemy w czasie, w którym mamy do czynienia z gwałtowną metamorfozą, nie tylko seksualnych, lecz także etycznych, moralnych i społecznych aspektów życia człowieka. Te ostatnie są widoczne, jeśli weźmie się pod uwagę zróżnicowanie afektywnego (emocjonalnego) reagowania wśród płci oraz stereotypów męskich lub kobiecych. To nic innego jak stereotypy, które od wiek wieków panują, odnosząc się do funkcjonowania odpowiedniej płci. Każda istotna zmiana ról społecznych ma swoje odzwierciedlenie w emocjonalnym podejściu mężczyzny i kobiety. Można, więc sądzić, że każda sytuacja, która wymaga od nas odpowiedniej postawy i konkretnego zachowania może wpłynąć na emocjonalność mężczyzny i kobiety, co w rezultacie może spowodować zmiany na wykresie kobiecości i męskości.

Wyróżniamy cztery główne konfiguracje cech psychicznych związanych z płcią, czyli typów psychologicznych. Zaliczamy do nich:

  • osoby oceniane seksualnie, czyli na podstawie cech psychicznych odpowiadających ich płci biologicznej (kobiece kobiety i męscy mężczyźni)
  • osoby nieokreślone seksualnie, czyli mające w niewielkim stopniu ukształtowane cechy męskie i kobiece, niezależnie od swojej płci biologicznej
  • osoby krzyżowo określone seksualnie, charakteryzujące się cechami psychicznymi odpowiadającymi przeciwnej płci niż ich płeć biologiczna (kobiecy mężczyźni, męskie kobiety)
  • osoby androgyniczne, cechujące się w dużym stopniu zarówno cechami kobiecymi, jak i męskimi, niezależnie od swojej płci biologicznej.

Wyróżnione cechy odnoszą się do psychiki ludzkiej, która jest niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju. Można więc sądzić, że konkretna konfiguracja cech może odpowiedzieć nam na pytanie, jak dużo mamy w sobie kobiecości, a jak wiele męskości. Po co taka informacja? Hmmm… czy nie każdy chciałby trzymać asa w rękawie i wykorzystać go w najmniej oczekiwanym momencie, pokazując partnerowi cechy, które mogą zbliżyć go do płci przeciwnej?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *