PSYCHOTERAPIA RODZINNA

PSYCHOTERAPIA RODZINNA

System rodzinny jest często poddawany różnym próbom. Każdy członek rodziny wnosi do niej coś indywidualnego, tym samym zmieniając  jej konfigurację w zależności od zaistniałej sytuacji (niezależnie, czy dotyczy ona jednego członka rodziny, czy wszystkich). Może to wiązać się z pojawianiem trudności w różnych sferach. Przyjdźcie i przekonajcie się, że komunikacja w rodzinie może ulec znacznej poprawie już po pierwszym spotkaniu, a to pierwszy krok do porozumienia!