Płeć psychologiczna a płeć biologiczna

Płeć psychologiczna a płeć biologiczna

Płeć psychologiczna a płeć biologiczna   Można byłoby uważać, iż płeć jest jedna- biologiczna, rozpoznawana dzięki kodowi genetycznemu. Jednak stanowisko to zostało podważone między innymi przez Sandrę Ruth Lipsitz Bem, która w latach 60. wprowadziła termin ,,płci psychologicznej”. Ważną informacją jest to, że różnice między kobietami i mężczyznami są głównie na poziomie hormonalnym mózgu. Od […]

Read More